тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook
Ръководство

МАРИЯНА МИТЕВА - ДИРЕКТОР

СВЕТЛА ИВАНОВА - ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО УД

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА - ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО АСД

Учители

- ПСИХОЛОГ

ДАНИЕЛА МАРИНОВА - ЛОГОПЕД

ЮЛКИЕР ОСМАНОВА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

СИЯНА АНАСТАСОВА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

ПЕТЯ ТОДОРОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

МАРИЯНА ДУШКОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ТАНЯ ЧЕРНЕВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

КРАСИМИРА ПЕТКОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ЗЛАТКА ИВАНОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

МАРИЯНА МИХАЙЛОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ЕЛЕНА ЯНКОВА - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЖИВКО ИВАНОВ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЦВЕТАНКА ТОНЧЕВА - РУСКИ ЕЗИК

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА - РУСКИ ЕЗИК

ВИОЛЕТА ИВАНОВА - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НУРДЖИХАН МЕХМЕДОВА - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ТЕОФАНА МИХАЙЛОВА - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА - МАТЕМАТИКА

ЯНКА АТАНАСОВА - МАТЕМАТИКА

ГИНКА САВОВА - МАТЕМАТИКА

БОРЯНА ДИКОВА - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СВЕТЛА СТОИЛОВА - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СНЕЖАНА КИРОВА - ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

МАРИЯ МИХАЛЕВА - ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЛИЛИЯНА ЗЛАТЕВА - ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

СВЕТЛАНА КИРОВА - БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

МАЯ ПЕТРОВА - БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РОСИЦА КОЛЕВА - ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ДЯНКА ЯНАКИЕВА - МУЗИКА

НЕДКА ГЕОРГИЕВА - ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

НИНА КОСТАДИНОВА - ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ЦВЕТОЗАР ПЕТКОВ - ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ТОШКО ПАВЛОВ - ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ДИАНА ВАСИЛЕВА - ИКОНОМИКА

ЗАФИР АНГЕЛОВ - ИКОНОМИКА

ПЕТЪР ПЕТРОВ - ИКОНОМИКА

Възпитатели

ЕЛЕНА МАРИНОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА

АНА ДИМИТРОВА

НАДЯ МИНЕВА

СИЯНА ЖИВКОВА

СИЯНА РУМЕНОВА

МАРИЯНА ГРОЗЕВА

МАРИНА МАНЕВА

ВАНИЛИН ГАВРАИЛОВ

ЖАНЕТА ХРИСТОВА

Административен персонал

МАРИНА ЖЕЛЯЗКОВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗЛАТКА КИРОВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ

ВИОЛЕТА ИВАНОВА - ЗАТС И ДОМАКИН

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА - КАСИЕР

Помощен персонал

МАГДАЛЕНА МАРИНОВА - ХИГИЕНИСТ

СИЛВАНА СТАНЕВА - ХИГИЕНИСТ

ИВАНКА ЖЕЛЕВА - ХИГИЕНИСТ

РУМЯНА ВАСИЛЕВА - ХИГИЕНИСТ

МАРИЙКА ВЕЛИКОВА - ХИГИЕНИСТ

МАРИЙКА ДИМИТРОВА - ХИГИЕНИСТ

КИЧКА ДИМИТРОВА - ДОМАКИН УЧИЛИЩЕН СТОЛ

ЖЕЧКА СТОЯНОВА - ГОТВАЧ

ЛИЛЯНА КУЗМАНОВА - ГОТВАЧ

ЮЛИЯ ГОСПОДИНОВА - ГОТВАЧ

РАДОСЛАВ РАДЕВ - ЕЛЕКТРОТЕХНИК

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ - РАБОТНИК ПОДРЪЖКА

ГЕОРГИ СТОЯНОВ - ОГНЯР

ЧАВДАР ВРАЧОВСКИ - ПОРТИЕР

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ - РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА