тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook
Ръководство

МАРИЯНА МИТЕВА - ДИРЕКТОР

СВЕТЛА ИВАНОВА - ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО УД

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА - ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО АСД

Учители

ВИКТОРИЯ ГОЧЕВА- ПСИХОЛОГ

ЮЛКИЕР ОСМАНОВА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

СИЯНА АНАСТАСОВА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

ЗЛАТКА ИВАНОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

КРАСИМИРА ПЕТКОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

МАРИЯНА ДУШКОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

НАДЯ МИНЕВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ПЕТЯ ТОДОРОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

СИЯНА ВЕЛИКОВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ТАНЯ ЧЕРНЕВА - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ЕЛЕНА ЯНКОВА - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЛЮБИЦА СТАНЧЕВА - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СНЕЖАНА КИРОВА - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

РАЛИЦА ВЕЛИКОВА - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЦВЕТАНКА ТОНЧЕВА - РУСКИ ЕЗИК

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА - РУСКИ ЕЗИК

ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НУРДЖИХАН МЕХМЕДОВА - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ТЕОФАНА МИХАЙЛОВА - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА - МАТЕМАТИКА

ГИНКА САВОВА - МАТЕМАТИКА

инж.ЙОРДАН ЙОРДАНОВ- ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИВАН ЧОБАНОВ-МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

МАРИЯ МИХАЛЕВА - ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЛИЛИЯНА ЗЛАТЕВА - ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

СВЕТЛАНА КИРОВА - БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

МАЯ ПЕТРОВА - БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РОСИЦА КОЛЕВА - ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ДЯНКА ЯНАКИЕВА - МУЗИКА

НЕДКА ГЕОРГИЕВА - ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

НИНА КОСТАДИНОВА - ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ЦВЕТОЗАР ПЕТКОВ - ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ТОШКО ПАВЛОВ - ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ЗАФИР АНГЕЛОВ - ИКОНОМИКА

ПЕТЪР ПЕТРОВ - ИКОНОМИКА

Учители ЦДО

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА

ЕЛИЗ РИДВАНОВА

МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

СЕНИХА МУСОВА

ЖАНЕТА ХРИСТОВА

ПЕНКА ВАСИЛЕВА

КОСЬО АЯНОВ

Административен персонал

МАРИНА ЖЕЛЯЗКОВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗЛАТКА КИРОВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗДРАВКА НИКОЛОВА- ЗАТС

ВЕНЕТА СТОЕВА - КАСИЕР

Помощен персонал

МАГДАЛЕНА МАРИНОВА - ХИГИЕНИСТ

СИЛВАНА СТАНЕВА - ХИГИЕНИСТ

ИВАНКА ЖЕЛЕВА - ХИГИЕНИСТ

РУМЯНА ВАСИЛЕВА - ХИГИЕНИСТ

МАРИЙКА ВЕЛИКОВА - ХИГИЕНИСТ

МАРИЙКА ДИМИТРОВА - ХИГИЕНИСТ

КИЧКА ДИМИТРОВА - ДОМАКИН УЧИЛИЩЕН СТОЛ

ЖЕЧКА СТОЯНОВА - ГОТВАЧ

ЛИЛЯНА КУЗМАНОВА - ГОТВАЧ

ЮЛИЯ ГОСПОДИНОВА - ГОТВАЧ

РАДОСЛАВ РАДЕВ - ЕЛЕКТРОТЕХНИК

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ - РАБОТНИК ПОДРЪЖКА

ГЕОРГИ СТОЯНОВ - ОГНЯР

ЧАВДАР ВРАЧОВСКИ - ПОРТИЕР

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ - РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА