тел: 05131 22 48 | e-mail: sou_v.levski@abv.bg | facebook


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018 ГОДИНА

 • Заповед № РД 09-4131/29.08.2017г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV, VII и X клас през учебната 2017/2018 година

 • Заповед № РД 09-5905/28.12.2017г. за утвърждаване на изискванията за провеждане на национално външно оценяване в IV и X клас през учебната 2017/2018 година


 • НВО IV клас

 • Изисквания за провеждане на националното външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2017/2018 година

 • Заповед № РД 07-1013/18.04.2018г.

 • Заповед № РД 07-1014/18.04.2018г.

 • Заповед № РД 07-1015/18.04.2018г.

 • Заповед № РД 07-1016/18.04.2018г.


 • НВО VII клас

 • Заповед № РД 09-4135/29.08.2017г. за определяне на графика от дейности по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършване на основно образование

 • Заповед № РД 09-628/29.03.2018г. за организация на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършване на основно образование

 • Заповед № РД 07-1017/18.04.2018г.

 • Заповед № РД 07-1018/18.04.2018г.

 • Заповед № РД 07-1019/18.04.2018г.


 • НВО X клас

 • Изисквания за провеждане на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2017/2018 година

 • Заповед № РД 07-1020/18.04.2018г.

 • Заповед № РД 07-1021/18.04.2018г.

 • Заповед № РД 07-1022/18.04.2018г.

 • Заповед № РД 07-1023/18.04.2018г.

 • Заповед № РД 07-1024/18.04.2018г.