тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


 • Отчет за дейността на обществения съвет

 • Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 • Заповед за свикване на общо събрание на родителите на учениците

 • Заповед за определяне броя членове на Обществения съвет

 • Протокол от събрание на представителите на родителите

 • Заповед за определяне състава на Обществения съвет

 • Заповед за свикване на учредително събрание на Обществения съвет

 • Протокол №1/19.12.2016 г. за избор на председател на Обществения съвет

 • Присъствен списък на заседание на 19.12.2016 г. за избор на председател на Обществения съвет

 • Списък на членовете на Обществения съвет

 • Протокол от проведена среща на Ученическия парламент

 • Протокол №2/25.01.2017 г.

 • Протокол №3/04.04.2017 г.

 • Протокол №4/14.07.2017 г.

 • Протокол №5/15.08.2017 г.

 • Протокол №6/05.09.2017 г.

 • Отчет за дейността на обществения съвет

 • Протокол №7/10.10.2017 г.

 • Протокол №8/13.02.2018 г.

 • Протокол №9/20.04.2018 г.

 • Протокол №10/04.07.2018 г.

 • Протокол №11/04.09.2018 г.

 • Протокол №12/10.10.2018 г.

 • Протокол №13/12.02.2019 г.

 • Протокол №15/26.07.2019 г.

 • Протокол №16/02.09.2019 г.

 • Протокол №17/17.10.2019 г.

 • Протокол №18/12.03.2020 г.

 • Протокол №19/09.07.2020 г.

 • Протокол №20/09.09.2020 г.

 • Протокол №21/06.11.2020 г.


 • СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

  Председател: Марияна Радева Василева

  Секретар: Николина Иванова Парушева


  Членове:

  1. Мария Павлова Костова

  2. Антоанета Николова Йорданова

  3. Галина Иванова Георгиева

  4. Димитър Петров Димитров

  5. Диана Йорданова Великова