тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


2020/2021 учебна година

 • Заповед за определяне на условия и ред за провеждане на изпити за ученици СФО
 • Правила за определяне на условията и реда за организирането на обучението и провеждане на изпити с ученици СФО
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - 2020/2021 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - първа поправителна сесия, 2020/2021 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - втора поправителна сесия, 2020/2021 учебна година

 • 2019/2020 учебна година

 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - втора поправителна сесия август-септември, 2019/2020 учебна година
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - първа поправителна сесия юли-август, 2019/2020 учебна година
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия май-юни, 2019/2020 учебна година
 • Съобщение за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия май-юни, 2019/2020 учебна година
 • Промяна на график за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение, във връзка с обявяване на грипна ваканция от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г.
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия януари-февруари, 2019/2020 учебна година
 • Съобщение за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия януари-февруари, 2019/2020 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - втора поправителна сесия, 2019/2020 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - първа поправителна сесия, 2019/2020 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия, 2019/2020 учебна година
 • Условия и ред за организиране и провеждане на изпититe за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година
 • Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година
 • Съобщение за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - втора поправителна сесия септември, 2018/2019 учебна година
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - втора поправителна сесия септември, 2018/2019 учебна година
 • Съобщение за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия април-май, 2018/2019 учебна година
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия април-май, 2018/2019 учебна година
 • Промяна на график за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение, във връзка с обявяване на грипна ваканция от 30.01.2018г. до 04.02.2019г.
 • Промяна на график за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение, във връзка с обявяване на грипна ваканция от 22.01.2018г. до 29.01.2019г.
 • Съобщение за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия януари-февруари, 2018/2019 учебна година
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия януари-февруари, 2018/2019 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - втора поправителна сесия, 2018/2019 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - първа поправителна сесия, 2018/2019 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия, 2018/2019 учебна година
 • Условия и ред за организиране и провеждане на изпититe за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година
 • Съобщение за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - втора поправителна сесия, 2017/2018 учебна година
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - втора поправителна сесия, 2017/2018 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - втора поправителна сесия, 2017/2018 учебна година
 • Съобщение за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия април-май, 2017/2018 учебна година
 • Съобщение за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - първа поправителна сесия, 2017/2018 учебна година
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - първа поправителна сесия, 2017/2018 учебна година
 • Съобщение за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия януари 2017/2018 учебна година
 • График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година
 • Условия и ред за организиране и провеждане на изпититe за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - първа поправителна сесия, учебна 2016/2017 г.
 • Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия, учебна 2016/2017 г.


 • КОНСПЕКТИ  1 клас

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ИУЧ
 • Математика ИУЧ


 • 2 клас

 • Английски език - първи чужд език
 • Физическо възпитание и спорт


 • 3 клас

 • Български език и литература
 • Английски език - първи чужд език
 • Руски език - първи чужд език
 • Математика
 • Човекът и обществото
 • Човекът и природата
 • Компютърно моделиране
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ИУЧ
 • Математика ИУЧ


 • 4 клас

 • Български език и литература
 • Английски език - първи чужд език
 • Руски език - първи чужд език
 • Математика
 • Човекът и обществото
 • Човекът и природата
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Домашен бит и техника
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ЗИП
 • Математика ЗИП


 • 5 клас

 • Български език и литература
 • Английски език - първи чужд език
 • Руски език - първи чужд език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Човекът и природата
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ИУЧ
 • Английски език ИУЧ
 • Руски език ИУЧ


 • 6 клас

 • Български език и литература
 • Английски език - първи чужд език
 • Руски език - първи чужд език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Човекът и природата
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ИУЧ
 • Английски език ИУЧ
 • Руски език ИУЧ


 • 7 клас

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Биология и здравно образование
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Физика и астрономия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ИУЧ
 • Английски език ИУЧ
 • Руски език ЗИП
 • Математика ИУЧ

 • 8 клас профилирана паралелка

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Руски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Биология и здравно образование
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Физика и астрономия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ИУЧ
 • Руски език ИУЧ
 • Математика ИУЧ
 • История и цивилизация ИУЧ
 • География и икономика ИУЧ
 • Биология и здравно образование ИУЧ

 • 9 клас профилирана паралелка

 • Български език и литература
 • Английски език - първи чужд език
 • Английски език - втори чужд език
 • Руски език - първи чужд език
 • Руски език - втори чужд език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Биология и здравно образование
 • История и цивилизация
 • Психология и логика
 • География и икономика
 • Физика и астрономия
 • Философия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ИУЧ
 • Математика ИУЧ
 • Информационни технологии ИУЧ
 • Биология и здравно образование ИУЧ
 • История и цивилизация ЗИП
 • География и икономика ИУЧ

 • 10 клас

 • Български език и литература
 • Английски език - първи чужд език
 • Английски език - втори чужд език
 • Руски език - първи чужд език
 • Руски език - втори чужд език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Биология и здравно образование
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Физика и астрономия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Етика и право
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ЗИП
 • Математика ЗИП
 • Информационни технологии ЗИП
 • Биология и здравно образование ЗИП

 • 11 клас

 • Български език и литература
 • Английски език - първи чужд език
 • Руски език - първи чужд език
 • Математика
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Физика и астрономия
 • Философия
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ЗИП
 • Математика ЗИП
 • Информатика ЗИП
 • Информационни технологии ЗИП
 • Биология и здравно образование ЗИП
 • История и цивилизация ЗИП
 • География и икономика ЗИП
 • Физика и астрономия ЗИП
 • Химия и опазване на околната среда ЗИП
 • Физическо възпитание и спорт ЗИП

 • 12 клас

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Руски език - първи чужд език
 • Математика
 • Свят и личност
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература ЗИП
 • Математика ЗИП
 • Информатика ЗИП
 • Информационни технологии ЗИП
 • Биология и здравно образование ЗИП
 • История и цивилизация ЗИП
 • География и икономика ЗИП
 • Физика и астрономия ЗИП
 • Химия и опазване на околната среда ЗИП
 • Физическо възпитание и спорт ЗИП

 • 8 клас професионална паралелка

 • Икономика на предприятието
 • Основи на макроикономиката ИУЧ
 • УП Макроикономика ИУЧ
 • УП Икономика на предприятието ИУЧ

 • 9 клас професионална паралелка

 • Данъци
 • УП Данъци

 • 10 клас професионална паралелка

 • Право
 • Бизнес комуникации
 • Информационни системи
 • Макроикономика
 • Работа с компютър в предприятието
 • Обща теория на счетоводството
 • Счетоводство-УП

 • 11 клас професионална паралелка

 • Счетоводство на предприятието
 • Счетоводство на предприятието - УП
 • Икономика на предприятието
 • Финанси
 • Бизнес комуникации
 • Бизнес комуникации - УП
 • Маркетинг
 • Работа с компютър в предприятието - УП
 • Производствена практика
 • Право ЗИП

 • 12 клас професионална паралелка

 • Бизнес комуникации на чужд език
 • Борси и борсови операции
 • Икономика на предприятието
 • Организация и управление на предприятието
 • Предприемачество и дребен бизнес
 • УП Бизнес проект
 • УП Работа с компютър в предприятието
 • ЗПП/Отр. ПП Чужд език по професията
 • Оперативен мениджмънт
 • Маркетинг
 • Производствена практика
 • Право ЗИП