тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook

СЪОБЩЕНИЕ

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА НА РОДИТЕЛИТЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО

ДИРЕКТОР

МАРИЯНА МИТЕВА

ТЕЛ: 0894417170


ЗАМ.-ДИРЕКТОР УД

СВЕТЛА ИВАНОВА

ТЕЛ: 0894417176


ЗАМ.-ДИРЕКТОР АСД

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

ТЕЛ: 0892412342


E-MAIL:su_v.levski@abv.bg

ВСИЧКО ЗА КОРОНАВИРУС COVID-19

 • КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОРОНАВИРУСЪТ COVID-19 И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ
 • МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)
 • КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ
 • КОРОНАВИРУСЪТ Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ
 • ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ
 • Заповед на Министерството на труда и социалната политика
 • ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

  15.03.2020 г.

  Уважаеми родители,

  Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надежна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един по нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са електронни варианти на учебници, електронно четими учебници, както и електронни ресурси на редица доставчици.

  Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобрения обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

  За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  - Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

  - Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

  - Подгответе налично електронно устройство и при възможност - свързване с интернет;

  - Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  - Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

  - Насърчавайте детето да бъде активно;

  - Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

  - Съдействахте на по-малките деца с нaличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

  - Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

  - Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

  Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

  Началник на РУО - Варна

  Открит урок на тема:

  “Интересни бизнес професии“

  Виж повече »


  СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 7 февруари 2020 г. включително.

 • Заповед за преустановяване на учебния процес в СУ "Васил Левски" за периода от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г./включително/, поради продължаване на обявената грипна епидемия в област Варна
 • Заповед за преустановяване на учебния процес в СУ "Васил Левски" за периода от 28.01.2020 г. до 05.02.2020 г./включително/, поради обявяване на грипна епидемия в област Варна
 • ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБ „УСМИВКА” С НОВА КАУЗА

  „ДА ПОДАРИМ УСМИВКА НА САМОТЕН ЧОВЕК”

  Учениците от Средно училище „Васил Левски”, град Вълчи дол, област Варненска и доброволци в клуб „Усмивка” ежедневно се учат да бъдат добри и да творят добри дела.

  Съдбата на самотните хора във вече обезлюдените села и малки градчета в България ги е трогвала винаги. Кампанията, организирана от тях е за самотните, трудолюбиви и добри жени и мъже, на възраст над 70 години, без близки роднини и деца, заминали далече за да търсят работа. Хора, останали в очакване някой да им отвори вратата, някой да им каже „Добър ден!”. Очите им светват от радост, усмивка озарява лицата им. Те са щастливи.

  Желанието на доброволците е да зарадват тези хора за Коледа и Нова година със символични подаръци и хранителни продукти за празничната трапеза. Елхово клонче със светещи играчки, баница с късмети, няколко добри думи и младежка компания. А усмивката в знак на благодарност е това, което ще стопли техните сърца и ще ги мотивира за други добри дела.

  С тази кампания доброволците от Клуб „Усмивка” се включват в световната инициатива Щедрият вторник, който през 2019 година е на 3 декември с фокус върху образованието и мото „Лично за дарителството в училище“. За осъществяването ѝ помага Фондация BCause: в помощ на благотворителността.

  Целта на кампанията е да бъдат набрани 1000 лв. Ако искате да подкрепите учениците от СУ „Васил Левски” в техните усилия да изненадат приятно самотните хора в навечерието на предстоящите празници можете да го направите, като изпратите дарителски SMS с кодова дума DMS SAMOTNI на телефон 17777 към всички мобилни оператори или чрез платформата на Фондация BCause.

  Линк към инициативата: https://dmsbg.com/14598/da-podarim-usmivka-na-samoten-chovek/?fbclid=IwAR2xLlnXL0LoQUy70hFjSorJpPzQbOvIe96bwLOIxw-iXNc43ssOWQBqY_I

  „Един мъдрец е казал : Ти може да си силен днес, но не забравяй, че времето е по-силно от теб. Обстоятелствата могат да се променят по всяко време…

  БЪДИ ДОБЪР И ПРАВИ ДОБРО!”

  Край пътя на дървена пейка

  бе седнала стара жена.

  Тя, знаеш, е нечия майка,

  Останала тука сама.

  ………………………

  Така вечерта ще посрещне

  Пак старата майка сама.

  И дълго безгласно ще плаче

  Сиротната нейна душа.

  СУ ”Васил Левски” - гр. Вълчи дол, област Варна

  ОБЯВЯВА

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за срок от януари 2020 г. до 1.10.2021 г., както следва:

  ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 84022.14.112 /осемдесет и четири хиляди двадесет и две точка четиринадесет точка сто и дванадесет/, по Кадастралната карта на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, одобрен със заповед на Изп. Директор на АГКК,с площ от 80 дка/осемдесет декара/, местност „Червенака”, находяща се в югозападната част на имот- целия с площ от 400005 кв.м /четиристотин хиляди и пет квадратни метра/, в землището на с. Щипско,община Вълчи дол, област Варна, с начин на трайно ползване: НИВА,предназначение на територията: земеделска,категория на земята при неполивни условия-трета, стар идентификатор-няма,номер по предходен план:014112,при граници: имоти с идентификатори № № 84022.14.128, 84022.14.127, 84022.14.183, 84022.14.136, 84022.14.137, 84022.14.42, 84022.14.120, 84022.14.40, 84022.14.39, 84022.14.60, 84022.14.61, 84022.14.97, 84022.14.36, 84022.14.59, 84022.14.100, 84022.14.150, 84022.14.165, 84022.14.178, 84022.14.139, 84022.14.94, 84022.14.47, 84022.14.96, 84022.14.129.

  Начална цена за целия срок на ползване – 14 400,00 лв.

  Търгът ще се проведе на 09.01.2020 г. от 10.00 часа в СУ ”В.Левски” - гр.Вълчи дол.

  Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до деня на провеждане на търга.

  Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на СУ ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол, ул.”Георги Димитров” №1, ет.2.

  Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на училището до 17,00 часа на 08.01.2020 г.

  За справка и информация – зам.-директор Людмила Петкова, тел.05131/22-48, 0892412342.

  ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ НА СУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ

  – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ „ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ”,

  ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ
  Проектът „Заедно постигаме повече” на СУ ”Васил Левски” - гр. Вълчи дол бе насочен към учениците, родителите и учителите на три средищни училища от община Вълчи дол – СУ „Васил Левски”- гр. Вълчи дол, ОбУ ”Васил Левски”- с. Михалич и ОУ ”Св. Климент Охридски” - с. Ст. Караджа. Той беше изпълнен в партньорство с тях и със СНЦ ”Бъдеще за Вълчи дол”. Основна цел на проектното предложение бе осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства и подобряване педагогическото взаимодействие родител-учител-ученик чрез създаване на благоприятна училищна среда за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства и ефективна работа за приобщаване на техните родители към образователния процес. Това беше постигнато чрез изпълнение на планираните дейности: „Работилница за родители”; Съвместно обучение на родители и учителите на тема „Взаимодействие на училището и родителите”; Обучение на доброволческите клубове от трите училища за работа с деца в риск от отпадане; Обучение на родителските клубове на тема „Родителско наставничество”; Клуб „Учим, творим, успяваме”; „Лятно училище сред природата за ученици и родители”; „Консултативен кабинет за работа с ученици и родители”. Част от тези дейности се реализираха съвместно с учениците, учителите и родителите от трите училища, а другите самостоятелно във всяко училище. Проектът продължи 11 месеца, от 1.10.2018 г. до 26.08.2019 г. В проектните дейности пряко участие взеха 417 ученици, 333 родители и 27 учители. Освен познатите форми и методи на работа с ученици и родители, проектът даде възможност за прилагане на иновативни, нови за училищата, като Работилница за родители, привличане на доброволци в работата с децата в риск от отпадане, прилагане на нова училищна политика за работа с родители и ученици и за партньорство с граждански организации чрез откриването на Консултативен кабинет. Проектът изпълни главната си цел - не просто да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и преживяванията на учениците.


  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

  Ръководител на проекта

  „Малките добрини” на Доброволчески клуб „Усмивка”

  „Човечеството ще загине не от недостиг на велики дела, а от недостиг на малки добрини. Великото дело е само покрив, а стените се иззиждат от тухлите на малките добрини.”

  Архимандрит Йоан Крестянкин

  С всички „малки добрини”, които направиха през тази учебна година, доброволците доказаха, че имат „големи сърца”, защото, както е казал Хорхе Букай „Да имаш голямо сърце не тежи, а само помага…” Оставаме с надеждата, че сме били полезни на повече малки и големи хора, както и на нашата природа - майката Земя.

  М. Михалева,

  ръководител на доброволчески клуб "Усмивка"

  Виж повече »

  Снимки »

  ОБЯВЛЕНИЕ

  за набиране на предложения за доставка на продукти

  по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

 • Обявление
 • Образец на Предложение за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
 • Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
 • прессъобщение »

  "КАК Е ПРИЛОЖИМ ЗАВЕТЪТ НА ХАН КУБРАТ ДНЕС"

  Учениците от трети „а“ клас на Средно училище „Васил Левски“ гр. Вълчи дол участваха в конкурс, организиран от фондация „Въздигане“ на тема “Как е приложим заветът на кан Кубрат днес" с написано общо стихотворение по темата, представено с емоционален видео рецитал.

  Сто и осем са успешно подадените за конкурса кандидатури на учители, деца и техните училища.

  Средно училище „Васил Левски“ гр. Вълчи дол, област Варна с преподавател Петя Иванова Тодорова спечели първата голяма награда – рамкирана репродукция на картината “Заветът на кан Кубрат”.

  С това свое участие третокласниците затвърдиха убеждението, че България е родина на даровити деца с буден дух и че всяко усилие в тяхно име си струва!

  СЪОБЩЕНИЕ

  Грипната ваканция за училищата от област Варна се удължава до 04.02.2019 г. (включително). Решението е взето на заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ. Междусрочната ваканция е на 5.02.2019 г. (вторник). Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019 г. (сряда).

 • Заповед за преустановяване на учебния процес в СУ "Васил Левски" за периода от 30.01.2019 г. до 04.02.2019 г./включително/, поради обявяване на грипна епидемия в област Варна
 • Заповед за преустановяване на учебния процес в СУ "Васил Левски" за периода от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г./включително/, поради обявяване на грипна епидемия в област Варна
 • „ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ” – НОВ ПРОЕКТ

  НА СУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ,

  ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ
  Проектът „Заедно постигаме повече” на СУ ”Васил Левски” – гр.Вълчи дол е насочен към учениците, родителите и учителите на три средищни училища от община Вълчи дол: СУ „Васил Левски” – гр. Вълчи дол, ОбУ ”Васил Левски” – с. Михалич и ОУ ”Св. Климент Охридски” – с. Ст. Караджа. Той ще бъде изпълнен в партньорство с тях и със СНЦ ”Бъдеще за Вълчи дол”. Основна цел на проектното предложение е осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства и подобряване педагогическото взаимодействие родител – учител – ученик чрез създаване на благоприятна училищна среда за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства и ефективна работа за приобщаване на техните родители към образователния процес. Това ще бъде постигнато чрез изпълнение на планираните дейности: „Работилница за родители”; Съвместно обучение на родители и учителите на тема „Взаимодействие на училището и родителите”; Обучение на доброволческите клубове от трите училища за работа с деца в риск от отпадане; Обучение на родителските клубове на тема „Родителско наставничество”; Клуб „Учим, творим, успяваме”; „Лятно училище сред природата за ученици и родители”; „Консултативен кабинет за работа с ученици и родители”. Част от тези дейности ще се реализират съвместно с учениците, учителите и родителите от трите училища, а другите самостоятелно във всяко училище. Проектът ще е с продължителност 11 месеца, от 1.10.2018 г. до 31.08.2019 г. В проектните дейности пряко участие ще вземат 295 ученици, 331 родители и 27 учители. Освен познатите форми и методи на работа с ученици и родители, проектът предвижда прилагането на иновативни, нови за училищата, като Работилница за родители, привличане на доброволци в работата с децата в риск от отпадане, прилагане на нова училищна политика за работа с родители и ученици и за партньорство с граждански организации чрез откриването на Консултативен кабинет. Проектът цели не просто да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и преживяванията на учениците.


  МАРИЯНА МИТЕВА

  Директор на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол

  СУ ”Васил Левски” - гр. Вълчи дол, област Варна

  ОБЯВЯВА

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти за срок от 3 години както следва:

  1. ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 014112 /нула четиринадесет хиляди сто и дванадесет/, с площ от 320 дка /триста и двадесет декара/, находящ се в землището на с.Щипско, община Вълчи дол, област Варна, ЕКАТТЕ 84022, в местността „Червенака”, целия с площ от 400 дка /четиристотин декара/, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия- трета, при граници: имоти с № №014150, 0141165,014178,0141139, 0141047, 014094, 014096,014129, 014128, 014127, 014183,014136,014137,014042, 014120, 014040,014039, 014060, 014061,014097, 014036, 014059.

  Начална цена- 90 лв./дка, депозит в размер 2880,00 лв.

  2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027043 /нула двадесет и седем хиляди и четиридесет и три/, с площ от 12.744 дка / дванадесет декара седемстотин и четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в землището на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, ЕКАТТЕ 12574, в местността „Червенака”, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия- четвърта, при граници: имоти с № № 027038, 027039,027040,027042, 027142,027044.

  Начална цена- 90 лв./дка, депозит в размер 114,70 лв.

  3.СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ в сградата на училището (публична общинска собственост), намиращ се в УПИ І (едно) в кв.34 (тридесет и четири) по плана на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол, актувано с АОС №194/15.09.1999 г., с площ 28 (двадесет и осем) кв.м. и оборудване.

  Начална цена 110 лв., депозит 110,00 лв.

  4. ПОМЕЩЕНИЕ/лавка/ на първия етаж с площ 45 (четиридесет и пет) кв.м., при граници: изток – коридор към стола на училището, юг – коридор на първия етаж на Блок Б, запад – тревна площ, север – коридор и стълбище към втория етаж, находящо се на първи етаж от масивна сграда-тяло В, със застроена площ 945 кв.м., на СУ ”Вълчи дол”-гр.Вълчи дол (публична общинска собственост), актувана с АОС №883/4.06.2008 г., построена в УПИ І (едно) в кв.34 (тридесет и четири) по плана на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол, при граници за тяло В: север-тревна площ, изток-тревна площ, юг-тяло Б, запад-тревна площ.

  Начална цена 157 лв., депозит 157,00 лв.

  Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г.от 10.00 часа в СУ ”В.Левски” гр.Вълчи дол.

  Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до деня на провеждане на търга.

  Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на СУ ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол, ул.Георги Димитров №1, ет.2 срещу представяне на документ за платена такса по сметката на училището: Банка ДСК, клон гр.Вълчи дол, BG03STSA93003105495000, BIC: STSABGSF. Цена на тръжната документация – 10,00 лв.

  Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на училището до 16,00 часа на 13.07.2018 г.

  За справка и информация – зам.-директор Людмила Петкова, тел.05131/22-48, 0892412342.

  Доброволчески клуб „Усмивка” участва в обмяна на опит

  По проект „Училището като център в общността” на НМД (Национална мрежа на децата) на 18.05.2018 г. в комплекс „Барите”, село Чернево се осъществи среща между два ученически доброволчески клуба от Вълчи дол и Търговище.

  Доброволците от двата клуба се запознаха чрез две интерактивни игри – подреждане в една линия по години на раждане и измисляне на качества с буквите от своето собствено име.

  Определиха се правилата на работа в групата и обмяната на опит започна.

  Представители на двата клуба презентираха свои мисии и инициативи с помощта на POWER POINT презентации.

  Г-жа Диана Якимова - модератор по проекта представи доброволчеството като явление, разказа за неговото разпространение по света и в България, за смисъла да бъдеш доброволец и дивидентите, които ти носи доброволчеството. .

  Срещата завърши с написване на послание към другия клуб и размяна на координати. Преди да направим общата снимка, учениците се групираха според оценката, която си дават по десетобалната система.

  В свободното време до тръгването на автобусите, доброволците от двата клуба имаха възможност за лични контакти и запознанства.

  М. Михалева,

  ръководител на доброволчески клуб "Усмивка"

  Снимки »


  ПОКАНА

  Инициатива на МОН "Розите на България"

  Празник на розите

  Скъпи приятели, Министерството на образованието и науката организира инициатива „Розите на България”.

  Тя е посветена на 11 май – ден на Светите братя Кирил и Методий.

  На 11 май 2018 г. на публични и оживени места в България и чужбина децата, учителите, родителите и други представители на обществеността ще изпълняват едно и също български хоро.

  Средно училище „Васил Левски" - гр.Вълчи дол с удоволствие прие да се включи в инициативата.

  Скъпи малки и големи приятели, за да преживеем всичко това заедно, ви каним на 11 май в 8.40 часа в двора на училището, където ще извием най-дългото българско хоро.

  НАЙДЕН КОСТОВ СПЕЧЕЛИ ТИТЛАТА

  “СОФТУНИАДЕЦ 2018“

  Ученикът Найден Костов от 11 клас при СУ "Васил Левски" гр. Вълчи дол спечели престижната титла "СофтУниадец 2018". Събитието се проведе на 24 и 25 март 2018 г. в сградата на Софтуерния университет в гр. София. Найден участва и в двете категории: състезателно програмиране и разработка на софтуерни проекти за ученици и студенти над 16 години. От общо 310 участника от цяла България той получи най-висок резултат и спечели голямата награда. Пред авторитетно жури от специалисти в съвременната IT индустрия Найден успешно защити своя проект "Използване на невронни мрежи за извличане на дълбочинна информация от 2D изображение".

  Софтуерната разработка изследва проблема за извличане на 3D дълбочинна информация от 2D цветно изображение, т.е. получаване на depth map изображения. Тя е реализирана по два различни начина: с cGAN мрежа и с напълно конволюционна невронна мрежа.

  Проектът се различава от други подобни, с това, че използват много малко на брой, но точни тренировъчни изображения и невронна мрежа - комбинация от две различни мрежи.

  ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!

  На 19 февруари 2018 г. отбелязахме 145 години от гибелта на Васил Левски – идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК), български национален герой.

  Всяка година, на тази дата, България скърби за Дякона и отдава почит на паметта и делото му. В двора на Средно училище „Васил Левски” в град Вълчи дол ученици, учители, официални гости и граждани почетоха паметта на Апостола на Свободата. И тази година на фона на траурна музика учениците поднесоха венци и цветя при бюст-паметника на Васил Левски в двора на училището и се поклониха пред величието на неговата саможертва.

  Гости на празника бяха кметът на Община Вълчи дол – Георги Тронков, председателят на Общинския съвет – Яна Радева, Мерткан Ибрямов и Димитър Тодоров – заместник-кметове на Община Вълчи дол, секретарят на Общината – Костадинка Петкова, Елена Янакиева – председател на Училищното настоятелство, Марияна Василева – председател на Обществения съвет, Калина Тошкова – директор на Обединено училище „Добри Войников“ в с.Победа.

  Тържествената атмосферата бе повлияна и от стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски”, в изпълнение на Петромир Петров – ученик от VІІ клас. Марияна Митева, директор на СУ „Васил Левски”, произнесе слово в памет на Апостола. „Продължавайте да следвате заветите на патрона на нашето училище и нека животът и делото на Апостола на българската свобода бъдат пример за човешко достойнство, чест и преданост!“ – отбеляза в словото си кметът на общината – Георги Тронков.

  Тържествената програма продължи в актовата зала на училището, където „Урок по родолюбие с Левски и Ботев“ изнесе Искрен Красимиров. Той представи кратки документални филми и поетични рецитали, посветени на националните ни герои. Програмата продължи с песните „Дяконе, дяконе” и „Левски, апостоле” в изпълнение на вокална група „Медени звънчета”. Живота на Апостола, пресъздаден в стихове и музика, представиха учениците от гимназиален етап. Много изящество и красота със своя танц показаха момичетата от VІІІ клас и участничките от клуба за народни танци към СУ „Васил Левски“. Сцени от живота на Апостола подготвиха учениците от VІІ клас. Петокласниците представиха драматизацията „Разпитът на Левски“.

  Тържествената програма завърши с поздрав от учениците при Обединено училище „Добри Войников“ – с.Победа, област Добрич. Те представиха танца „Трицветна плетеница“ и хоро „Арканул“

  Сн. Кирова,

  учител по български език и литература

  Открит урок на тема:

  „Представяне на интересни за учениците бизнес професии"

  Тази година Световната седмица на предприемачеството чества своята 10-годишнина, а Джуниър Ачийвмънт България е нейн домакин от самото начало. От старта си през 2008 г. инициативата е достигнала и е помогнала на близо 50 милиона души да развият своя потенциал. Кампанията се е развила през годините от инициатива, която вдъхновява младите хора до събитие, в което се включват предприемачи, инвеститори, политици и обществени структури, които заедно допринасят за растежа на икономиката и културата на различните страни.

  Учениците от СИП „Моят бизнес“ към СУ „Васил Левски“ град Вълчи дол се включиха в тазгодишната инициатива с открит урок на тема: „Представяне на интересни за учениците бизнес професии“.

  Какво е Световната седмица на предприемачеството?

  Световната седмица на предприемачеството е международна кампания, която има за цел да подпомогне младите хора да развият предприемаческо мислене и поведение. В рамките на седмицата се организират разнообразни събития, които насърчават младите хора да генерират нови идеи и решения на съществуващи проблеми.

  През 2016 г. в Седмицата участваха над 165 държави и близо 25 милиона души от цял свят. У нас в 125 учебни заведения - детски градини, начални, основни и средни училища, професионални гимназии и обединени детски комплекси, бяха организирани иновационни лагери и открити уроци, в които се включиха близо 4500 ученици, които със своето участие насърчиха предприемаческото мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие.

  Защо да се учи предприемачество в училище?

  Когато говорим за предприемачество, ние имаме предвид не само стартирането на собствен бизнес. Преди всичко то е начин на мислене, култура на поведение и умения за превръщане на идеите в дела. За да се постигне това е необходимо последователно и практически насочено обучение от най-ранна възраст, което:

  • Развива инициативност и предприемчивост;

  • Обогатява и разширява икономическите знания на практическа основа;

  • Стимулира интереса на учениците към различни професии;

  • Развива умения за комуникация и организирана екипна работа;

  • Изгражда младите хора като отговорни и предприемчиви личности и им помага да постигнат целите си, за да водят пълноценен живот.

  Образованието по предприемачество подготвя младите хора с уменията, знанията и нагласите, които са им необходими както да стартират собствен бизнес, така и да станат отлични професионалисти, работещи в различни сфери на частния и публичния сектор. Благодарение на контактите с реалния бизнес по време на образованието си и възможностите за ранно кариерно ориентиране, те са много по-добре подготвени за пазара на труда.

  Гости на открития урок бяха ръководството на СУ „Васил Левски“ град Вълчи дол, в лицето на г-жа Марияна Митева – Директор, г-жа Светла Иванова – Зам.директор УД и г-жа Людмила Петкова – Зам.директор АСД, преподаватели и ученици.

  Като гост-лектори в открития урок се включиха: Г-жа Маргарита Димитрова – управител на фирма „Дога Кам“ ЕООД, която представи професията на Продавач консултанта, г-жа Милена Петрова – моден дизайнер, създател на марката Wolf walley запозна учениците с тънкостите и детайлите на професията Моден дизайнер, г-жа Яна Михалева – председател на Общински съвет град Вълчи дол представи интересната професия Дистрибутор на минерални торове и препарати за растителна защита, а г-н Петър Великов – младши полицейски инспектор в Полицейски участък град Вълчи дол ги запозна с интересната и отговорна професия на полицейския инспектор. Урокът предизвика голям интерес и породи любопитството на учениците, които засипаха гостите с въпроси.

  ЛИЛИЯНА ЗЛАТЕВА,

  Ръководител СИП „Моят бизнес“

  Снимки »

  Проект „Училището като

  център в общността“


  • Проектът на СОУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол „Заедно постигаме повече”- крачка към превръщане на училището в център в общността


   В рамките на проекта на Национална мрежа за децата „Училището като център в общността“, който стартира в началото на февруари в 13 училища в страната, СОУ”Васил Левски” получи финансиране за дейности, които да подпомогнат развитието на деветте качествени стандарта на общностните училища. Целта на проектно предложение „Заедно постигаме повече” е чрез взаимодействието с родителите да се създаде такава среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на индивидуалното и социално развитие на учениците, среда, която е нормална за радостен, щастлив и обогатяващ детето, родителите и учителите живот. Дейностите, които стартираха от началото на месец юли и ще продължат до края на първия учебен срок са следните:

   Дейност 1. Подготвително училище за бъдещите първокласници и техните родители.

   Дейност 2. Лятно училище „Ваканция, здравей!”.

   Дейност 3. Обучение на учители на тема „Позитивно взаимодействие с родителите.

   Дейност 4. Училище за родители.

   Дейност 5. Разрешаване на конфликти – тренинг с участието на учители, ученици и родители.

   Дейност 6. Спортен празник с участието на родители.

   Дейност 7. Нетрадиционни родителски срещи.

   Дейност 8. Кръгла маса за споделени практики.

   Прочетете още »

  Ден на талантите 2016

   Снимки »
  • По традиция в края на април 2016 г. в салона на читалище „Димитър Благоев” се изявиха талантите от СОУ "Васил Левски". Залата беше изпълнена с ученици, учители и родители, дошли да се докоснат до способностите и талантите на децата, до красотата на танца и звучността на музиката. Всички ученици бяха много ентусиазирани и представиха достойно своите класове.

   Спектакълът на учениците от пети до осми клас започна динамично с изпълнение на младите джудисти от Клуб „Джудо” при училището с треньор (или както се казва на японски – Сен Сай) Нина Костадинова, учител по физическо възпитание и спорт. Представени бяха интересни техники по бойно изкуство. След тях учениците от VIа клас танцуваха под звуците на песен на Рики Мартин. Те бяха нарекли своя танц „Ла Мордита”. Клуб „Фолклор на етносите” от Vб клас изпълни няколко лазарски песни, свързани с един от най-хубавите народни обичаи – „Лазаруване”. Младата певица с вече доказан талант Таня Докторова от VIа клас изпя народната песен „Донкеле, мари, хубава”.

   „Крейзи гърлс” – така бяха нарекли своя модерен танц учениците от Vб клас, а младите актьори от Vа клас драматизираха с интересните си шеговити хрумвания през свой прочит приказката „Сливи за смет”. Отново млади актьори – този път от VIII клас, представиха сценката „Ученически неволи”. Към края на спектакъла ученици от Vб клас представиха през свой поглед драматизация на приказката „Дядо вади ряпа”, а „гвоздея” забиха с динамичното си изпълнение и с подбрани ритми седмокласничките Ренета, Милица, Виктория и Теодора. Те показаха каква е връзката между танците и баскетбола, вплитайки в танцовата мозайка синхронизирани изпълнения с баскетболна топка.

   Ванилин Гавраилов