тел: 05131 22 48 | e-mail: sou_v.levski@abv.bg | facebookДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


ДЗИ 2017/2018 учебна година
ДЗИ 2016/2017 учебна година


  • НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)  • НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)