тел: 05131 22 48 | e-mail: sou_v.levski@abv.bg | facebook


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯВ Средно училище „Васил Левски”-гр.Вълчи дол заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодство всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.

Адрес: гр.Вълчи дол 9280, ул. "Георги Димитров" №1

Електронен адрес: su_v.levski@abv.bg

Лице за контакт:

Людмила Петкова – зам.-директор АСД

тел. 0892412342

e-mail: l_petkova@abv.bg

  • Закон за достъп до обществена информация

  • Правила за осигуряване на достъп до обществена информация в СУ"Васил Левски"

  • Заявление за достъп до обществена информация

  • Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

  • Годишен отчет за работата по ЗДОИ на СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол за 2017 година

  • Годишен отчет за работата по ЗДОИ на СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол за 2018 година

  • Годишен отчет за работата по ЗДОИ на СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол за 2019 година