тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebookПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


 • АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 • ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА • 2017/2018 учебна година

  Доброволчеството – мисия възможна

  Доброволчески клуб „Усмивка” доказа, че доброто съществува и в нашето училище. С края на учебната година поставяме временно край и на доброволческите инициативи за да отпочинем през лятото и съберем сили за нови, интересни и полезни мисии следващата година. Да се върнем за малко назад и припомним какво направихме през изминалите месеци.

  Популяризирахме дейността на Доброволческия клуб, като привлякохме нови доброволци от пети, шести, седми и девети клас, които активно се включиха в дейността по изпълнение на заплануваните инициативи. Участвахме в състезание за най-много доброволчески мисии „Предизвикателството” на националната мрежа Timeheroes. Включихме се в международната доброволческа инициатива Дни на добрите дела с две мисии: през месец април „ Да дарим детска книжка на училищната библиотека” към националната мрежа „Герои на времето” и през месец май „Деца помагат на деца” към фондация „Лале”. За първото ни участие получихме сертификати на английски език. За активна дейност всички получихме сертификати от националната мрежа. А осмокласничките - и от проекта „Твоят час”.

  За нас доброволците нямаше по-важна и по-малко важна доброволческа инициатива. Всяка запланувана мисия подготвяхме с изключително старание и реализирахме с огромно удоволствие. И всяка от тях имаше за цел да помогне за осъществяване на благородна кауза:

  ♦ четирите четения в библиотеката – да върнем младите хора към книгите;

  ♦ усмивката на самотните жени – да им вдъхнем вяра и предложим помощ;

  ♦ молбата на дървото – вик срещу незаконната сеч;

  ♦ сувенирите за великденския базар – приятелство с децата със СОП;

  ♦ разделното сметосъбиране – рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда,

  ♦ детските книжки за библиотеката – да обогатим фонда на библиотеката и привлечем малките ученици с интересни книги;

  ♦ деца помагат на деца – да помогнем на децата с увреждания от дома във Виница.

  Всички мисии се осъществиха доброволно и от сърце.Научихме се да работим в екип, при нужда и да се заместваме взаимно, когато някои от нас са ангажирани или уморени. Чувствахме се добре заедно и когато работим, и когато празнуваме. За вътрешната им мотивация и удовлетворение от постигнатото организирахме тържество по повод Международния ден на доброволците (5 декември) и екскурзия до Плиска- Мадара. В различни мисии ни помагаха скаутите и училищния парламент. Така всъщност ангажирахме повече ученици, учители, ръководство на училището, родители и граждани.

  „Доброволчеството – мисия възможна”, така озаглавихме таблото със снимки, представящо нашата дейност и изложено във фоайето на блок Б. С гордо вдигната глава, можем да заявим, че завършваме една изключително натоварена, но успешна и удовлетворяваща доброволческа година.

  Мария Михалева,

  Координатор на Доброволчески клуб "Усмивка"

  Снимки »

  Клуб „Краезнание" и клуб "Родолюбие"

  Клубовете „Родолюбие” и „Краезнание” приключиха своята дейност с изработване на табло с информация и снимки от изпълнените по програма дейности и изложба на проекти от отпадъчни материали и макети на тема „Градът в моите мечти”.

  Удовлетворени от знанията, които получиха и местата, които посетиха, учениците с удоволствие си спомняха емоции от различните часове, избираха снимки, изрязваха, украсяваха и лепиха на картон. Всички дейности на двата клуба бяха свързани с опознаването на родния град и край, опазването на околната среда, възпитаването на чувства на патриотизъм и уважение към българските традиции и обичаи.

  Младите родолюбци и краеведи поставиха таблото във фоайето на училището, направиха си снимки и отново си спомниха девиза на Алеко Константинов „ Опознай родината, за да я обикнеш”, вече от погледа на опитни познавачи на родния край, град, училище и традиции в семейството. Пожелахме си и следващата учебна година да работим заедно за да продължим пътуванията – виртуални и реални в нашата прекрасна родина.

  Мария Михалева и Снежа Кирова,

  Ръководители на клуб по интереси „Краезнание“ и клуб по интереси "Родолюбие"

  Снимки »

  Клуб по интереси „Скаутски отряд“

  На 7 април 2018 година се проведе залесителна акция по време на националната Седмица на гората, която премина тази година под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“.

  Учениците засадиха в двора на СУ „Васил Левски“ предоставените им от горското стопанство декоративни дръвчета от люляк.

  Целите на занятието бяха да се формира правилно отношение у учениците към труда на хората; възпитаване на трудолюбие у децата; мотивирането им да обичат българската природа; възпитаване на любов към красотата на природата; изграждане на навици за опазване на зелените площи и формиране на екологично съзнание у тях.

  Лилияна Златева,

  Ръководител на клуб по интереси „Скаутски отряд“

  Снимки »

  Група за занимания по интереси "Дъга от мечти"

  Клуб „Дъга от мечти“ по проект „Твоят час“ започна дейността си на 11.10.2017г. и ще продължи до 30.05.2018г. Мястото на провеждане е кабинетът по изобразително изкуство, два пъти седмично. В групата по интереси са включени ученици от III- до V клас.

  Целите, които съм си поставила са да запозная учениците с различни техники и тяхното прилагане, като залагам на въображението им и давам пълна свобода за развитие на творчеството.

  Като резултат очаквам да се разгърне фантазията на учениците, усета им за форми и цветове, развиване на творчески талант и чувство за естетика.

  Дейностите според тематичната програма са разнообразни и чрез тях учениците развиват своя творчески потенциал и индивидуалните си умения. Посещават часовете с желание и нетърпеливо чакат всяка следваща тема.

  В дейността на клуба активно се включват голяма част от родителите.

  Часовете се водят по график, като се спазва съдържанието по разпределение.

  Учениците изучават видовете приложни изкуства, техники за изпълнение, изработват предмети от различни материали- коледни играчки от папие- маше, картички и сувенири , които представиха на коледна изложба, арт изделия с канап, цветя от хартия и различни други техники от цветни листи чрез апликации и квилинг техника.

  В края на м. февруари, съвместно с родители, бяха изработени мартеници, които представихме на изложба.

  По повод деня на жената - 8-ми март, учениците изработиха и подариха на своите майки картички с цветни хартии. Преди Великден учениците изработиха поставки за великденски яйца, а съвместно с родителите боядисаха и украсиха яйца, които подредихме във великденската изложба- базар. Със събраните средства от базара бяха закупени допълнително материали, необходими за работа в кабинета по изобразително изкуство.

  Недка Георгиева,

  Ст.учител по изобразително изкуство в СУ „Васил Левски“

  Снимки »

  Група за занимания по интереси "Приложно изкуство"

  Клуб „Приложно изкуство“ по проект „Твоят час“ започна дейността си на 10.10.2017г. и ще продължи до 30.05.2018г. Мястото на провеждане е кабинетът по изобразително изкуство, два пъти седмично. В групата по интереси са включени ученици от VI до IX клас.

  Целите, които съм си поставила са да запозная учениците с различни техники и тяхното приложение, като залагам на въображението, креативността и творчеството на всеки ученик. Развиване на творческия потенциал и индивидуалните умения чрез приложните дейности - рисуване, оцветяване, изрязване, лепене, апликиране.

  Като резултат очаквам да се разгърне фантазията на учениците, усета им за форми и цветове, развиване на творчески талант и чувство за естетика.

  В дейността на клуба активно се включват голяма част от родителите.

  Часовете се водят по график, като се спазва съдържанието по разпределение.

  Учениците изучават видовете приложни изкуства, техники за изпълнение, създават проекти, изработват предмети от различни материали- коледни играчки от папие- маше, картички и сувенири , които представиха на коледна изложба- базар с благотворителна цел. Запознаха се с техниката „декупаж“, рисуваха върху стъкло и порцелан. В края на м. февруари, съвместно с родители, изработихме ръчно традиционни мартеници, голяма част от които с вълнени конци и ги представихме на изложба.

  Учениците изучават видовете приложни изкуства, техники за изпълнение, изработват предмети от различни материали- коледни играчки от папие- маше, картички и сувенири , които представиха на коледна изложба, арт изделия с канап, цветя от хартия и различни други техники от цветни листи чрез апликации и квилинг техника.

  По повод деня на жената- 8 ми март, учениците изработиха и подариха на своите майки бижута от полимерна глина. Преди Великден, съвместно с родителите боядисаха и украсиха яйца, които подредихме във Великденската изложба- базар. Със събраните средства от базара бяха закупени допълнително материали, необходими за работа в кабинета по изобразително изкуство.

  Недка Георгиева,

  Ст.учител по изобразително изкуство в СУ „Васил Левски“

  Снимки »

  Доброволчески клуб "Усмивка"

  Доброволчески клуб „Усмивка” към СУ „Васил Левски”, който беше създаден миналата учебна година по проект „Ръка за ръка в нашето училище” продължава с доброволчески мисии и тази учебна година по проект „Твоят час“.

  На 18 юли 2017 г. в двора на училището, пред паметника на Васил Левски с кратко тържество и минута мълчание отбелязахме 180 години от рождението на Апостола на свободата. В подготовката и реализацията на инициативата взеха участие доброволците Жулиета от ХІІА клас, Йоана и Симона от VІІІА клас. Присъстващи в публиката бяха Силвана и Сияна от VІІІБ клас и Александрина от ХІІ А клас.

  Тази учебна година доброволците Дебора, Жаклин и Мирела участваха в обучение за създаване и обмяна на опит с други доброволчески клубове, организирано от националната мрежа „Герои на времето” на 9.10. 2017 г. в град Варна.Върнаха се удовлетворени и ентусиазирани за нови добри дела.

  По повод Деня на будителите – 1.11.2017 г. организирахме и проведохме инициатива – четене с учениците от начален етап и запознаване с будителите – просветители от епохата на Българското възраждане. Участваха всички доброволци.

  През месец ноември организирахме кампания за разпространяване на идеята за доброволчеството в нашето училище. Доброволците от клуба влизаха в различни класове, запознаваха ги с дейността на клуба и раздаваха флаери. На 29.11.2017 г. приехме новите членове на клуба. Вече сме с тринадесет ученици повече от пети, шести, седми и девети клас. Клубът е отворен за всички желаещи, които са пропуснали кампанията или са забравили да подадат заявления за записване.

  Доброволците не само работят, но и се веселят. Тази година отбелязахме Международният ден на доброволците - 5.12. със супер весело парти - торта, фойерверки и с пожелание да бъдем здрави и все така добри.

  Доброволчески клуб „Усмивка” участва с две мисии от миналата учебна година в конкурс за награди за доброволческа инициатива на годината, организиран от Национален алианс за работа с доброволци и фондация „Лале”. На 7.12.2017 г. в София, г-жа М.Михалева – координатор на клуба получи грамота за участие с пожелание за успех следващата година.

  По повод коледните и новогодишни празници доброволците организираха две инициативи. „Коледа по света и у нас” - четене на коледна приказка и запознаване с празника в другите държави с учениците от начален етап. За първи път участие взеха и новоприетите доброволци.

  С помощта и по предложение на Клуб „Скаути” и г-ца Л.Златева доброволците от VІІІА клас изработиха и подариха коледни картички за учениците от ПГ ЗГС, с. Стефан Караджа.

  Ние творим добри дела и търсим още добри деца. Защото ги има и ние сме сигурни в това.

  Мария Михалева,

  Ст.учител по история и цивилизация в СУ „Васил Левски“

  Снимки »

  Група за занимания по интереси "Млад историк"

  Участниците в клуб „Млад историк“ са ученици от 9а и 10а класове. Занятията помагат на учениците да обогатят знанията си по история и да усъвършенстват уменията си в изработване на презентации на историческа тема. По повод 1 ноември – Деня на народните будители изработихме табло и организирахме викторина с ученици от 3 и 4 клас. Включихме се в Коледното тържество. Ученици от клуба взеха участие и в Патронния празник.Подготвиха и викторина с ученици от начален етап.

  Нурджихан Мехмедова,

  Ст. учител по английски език в СУ „Васил Левски“

  Снимки »

  Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ - VІІІ клас

  През учебната 2017-2018 година в СУ „В. Левски“ гр. Вълчи дол е създадена групата за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ в oсми клас. В нея са включени 8 деца от осми „б“клас. Часовете се провеждат по предварително разработен график, съобразен с учебната програма. В часовете по проекта учениците усвояват и затвърждават изучавания материал. За тях се подготвят работни листи по теми, които изграждат ученическото им портфолио. Осмокласниците са на различно ниво при усвояване на материала. Учениците, които се затрудняват, се подпомагат от преподавателя.

  Проектът „Твоят час“ дава възможност да се работи индивидуално с всеки ученик, което спомага за отстраняване на неговите пропуски и грешки. Децата посещават часовете и работят в екип. Целта е повишаване на функционалната грамотност на всеки един ученик.

  Теофана Михайлова,

  Ст. учител по БЕЛ в СУ „Васил Левски“

  Снимки »

  Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика – VII клас

  В групата са записани осем ученици от двата седми класа. Работи се въз основа на учебната програма за подпомагане и доизясняване на учебния материал, с цел достигане на необходимите знания и подготовка за НВО до края на учебната година. Решават се задачи с повторно обяснение на алгоритмите с коментар и корекции, индивидуална работа в тетрадките и групово в работни листи. Всеки ученик постига напредък в овладяването на математическите знания и умения, обусловени от индивидуалните си интелектуални заложби. Учениците остават удовлетворени от възможността да допълнят своите пропуски в изучавания материал.

  Гинка Савова,

  Учител по математика в СУ „Васил Левски“

  Клуб „Песента ме вдъхновява“

  Вокална група „Песента ме вдъхновява“ е създадена през миналата учебна година по проект „Твоят час“. Състои се от 13 момичета от IVа,б клас на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол. Децата с лекота учат народни и ученически песни. Участваме в мероприятията на училището. Тази учебна година взехме участие в Деня на народните будители, Лазаровден, коледния концерт и патронния празник на СУ „Васил Левски“.

  Дянка Янакиева,

  Ст. учител по музика в СУ "Васил Левски"

  Снимки »

  Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ - II б клас

  Броят на учениците в групата е 8. Работата е насочена към преодоляване на обучителните затруднения по БЕЛ, с цел да се подобри писменото и устно общуване на български език. Чрез сътрудничество с родителите на учениците да се повиши мотивацията им за учене и образователните постижения.

  Работата в групата се осъществява по предварително изготвена тематична програма и график.

  Децата работят в работни листовe и тетрадки.

  За постигане на очакваните резултати, а именно – преодоляване на обучителните затруднения и попълване на образователния дефицит, използвам различни форми на онагледяване - схеми, модели, илюстративен материал. Часовете по проект”Твоят час” са интересни и забавни за учениците. Те поддържат интереса към БЕЛ и надграждат уменията за активност, самостоятелност и наблюдателност.

  Снежана Георгиева,

  Ст.учител начален етап в СУ „Васил Левски“

  Снимки »

  Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ - II a клас

  Групата се състои от 10 ученици от 2а клас и целта й е преодоляване на обучителните затруднения на второкласниците по Български език и литература.

  С цел повишаване ефективността на учебния процес, в часовете се използват различни методи и игрови похвати (беседа, работа в малки групи, практическа дейност, самостоятелна работа, наблюдение, разказ, обсъждане, ролеви игри, кръстословици, ребуси и др. )Важно място в обучението заема онагледяването чрез различни нагледни средства – карти, картини, снимки, схеми, мултимедийни презентации.

  Децата посещават часовете по проекта с желание и интерес, чувстват се значими и това повишава тяхната мотивация . Работата в групата се води с помощта на разнообразни методи и средства, подходящи за възрастта и съобразени с индивидуалните възможности на учениците и води до напредък при голяма част от децата.

  Като положителен момент и тази година отчитам обезпечаването на работата по проекта с нужните материали, което дава възможност на всички ученици да се включат активно в учебния процес, без притеснения.

  Петя Тодорова,

  Ст.учител начален етап в СУ „Васил Левски“

  Снимки »

  Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ - I б клас

  Групата с обучителни затруднения по български език в първи "б" клас се състои от 5 ученици. Децата посещават редовно занятията. Полагат усилия, старателни са и постигат задоволителни резултати.

  Надя Минева,

  Ст.учител начален етап в СУ „Васил Левски“

  Снимки »

  Група за занимания по интереси "Джудо"

  Джудо е японско бойно изкуство и олимпийски спорт.

  Джудо е перфектният избор за всички, които искат да се усъвършенстват не само физически, но и психически и да се запознаят с философията на един древен народ.

  Джудо е създадено въз основа на два основни принципа:

  “Максимален ефект с минимални усилия” и “Взаимно благоденствие и добруване за всички”. Корените на всяко конкретно изкуство човек може да намери единствено в себе си. Всичко останало е само подтик, стимул за личното му откриване. „Дзен и бойните изкуства не са неща, които научаваш или правиш. Те са това, което си ти"(Дешимару, 1994). Това са начинът на поведение, уважението към хората и вещите, спазването на хигиената и чистотата около себе си и в съзнанието си, зачитането на традициите, спазването на дисциплината, взаимопомощта и разбирателството, уважението към всичко свързано с бойните изкуства, като част от цялостния живот.

  В групата по Джудо участват 12 деца на възраст от 10 до 18 години,които проявяват интерес към новия за тях спорт и се занимават с удоволствие.

  Целта на заниманията е запознаване с различните техники в Джудо както и уважението към околните и спазване на хигиенни навици.

  Задача на заниманията е активна спортна дейност на децата както и тяхното хармонично физическо и психическо развитие.

  В заниманията работим съвместно както с учениците така и с техните родители. Учениците от клуба се явиха на изпит за майсторска степен в гр.Силистра и покриха изискаванията за жълт и оранжев пояс. През месец януари взеха участие на Републикански личен шампионат в град София.

  Нина Костадинова,

  Учител по ФВС в СУ„Васил Левски“

  Снимки »

  Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ „Да успяваме заедно”

  През учебната 2017-2018 година в СУ „В. Левски“ гр. Вълчи дол е създадена групата за преодоляване на обучителни трудности по БЕЛ в седми клас „Да успяваме заедно”. В нея са включени 8 деца от двата седми класа. Часовете се провеждат по предварително разработен график съобразен с учебната програма. В часовете по проекта учениците усвояват и затвърждават изучавания материал. За тях се подготвят работни листи по теми, които изграждат ученическото им портфолио. Седмокласниците са на различно ниво при усвояване на материала. Учениците, които се затрудняват, се подпомагат от преподавателя. Работата по проекта е важна и с оглед на предстоящото НВО по БЕЛ.

  Елена Янкова,

  Ст.учител по БЕЛ в СУ„Васил Левски“

  Снимки »

  Група по интереси „Футбол ІІ-ІV клас”

  Групата се състои от 19 ученици. Занятията се провеждат по определения график и часове. Целите, които си поставяме бяха усвоени от повечето деца. Научиха се да водят топката по права линия и зиг-заг, подаване на близко и средно разстояние с вътрешната част, удари във вратата. Знаят основните правила от футболната игра. Някои от тях бяха забелязани и привлечени в детския отбор на града. Повечето с нетърпение чакат дните на заниманията и активно участват в тях, с което улесняват работата.

  Тошко Митев,

  Ст.учител по ФВС в СУ„Васил Левски“

  Снимки »

  Група по интереси „Аз играя волейбол ІІ-ІV клас””

  Работата в групата е насочена към постигане на основните цели:

  1. Усвояване на основните спортно-технически умения с топка.

  2. Овладяване знания свързани с технико-тактическите действия в играта волейбол и основните правила.

  3. Работа за развиване на определени качества.

  4. Изграждане на умения за работа в екип и личностни качества.

  Групата се състои от 12 ученици. Занятията се провеждат по определения график и часове. Целите, които си поставяме се усвояват успешно от повечето деца. Научиха подаване с две ръце от горе и от долу. Изпълнение на долен лицев начален удар, а някои дори изпълняват горен лицев начален удар. Децата се включват активно в заниманията и с нетърпение очакват дните, в които се събираме.

  Тошко Митев,

  Ст.учител по ФВС в СУ„Васил Левски“

  Снимки »

  Група по интереси „Аз играя волейбол V-VІІ клас”

  Работата по проекта бе насочена към постигане на основните цели:

  1. Усвояване на основните спортно-технически умения с топка.

  2. Овладяване знания свързани с технико-тактическите действия в играта волейбол и основните правила.

  3. Работа за развиване на определени качества.

  4. Изграждане на умения за работа в екип и личностни качества.

  Групата се състои от 16 ученици. Занятията се провеждат по определения график и часове. Целите, които си поставихме се усвояват успешно от повечето деца. Научиха подаване с две ръце от горе и от долу. Горен лицев начален удар беше усвоен от всички. Опитват се да правят блокада на ниска мрежа. Знаят основните правила от волейболната игра.

  Децата се включват активно в заниманията и с нетърпение очакват дните, в които се провеждат.

  Трудностите, които срещаме - недостатъчна активност от страна на родителите, поради тяхната ангажираност.

  Тошко Митев,

  Ст.учител по ФВС в СУ„Васил Левски“

  Снимки »

  „Опознай родния край, за да го обикнеш!”

  Девизът на великия писател и пътешественик Алеко Константинов „Опознай родината, за да я обикнеш” залегна дълбоко в програмата и дейностите на клубовете „Родолюбие”(VА клас, ръководител – г-жа Снежана Кирова) и „Краезнание” (VБ клас, ръководител – г-жа Мария Михалева) в нашето училище. Двата клуба бяха създадени по проект „Твоят час” в началото на учебната 2017/2018 учебна година. Сред основните цели, залегнали в програмата са запознаване с миналото на родния край, възникването и формирането на селищата, природните дадености и забележителности, оценяване мястото на родния край в националната ни история, назоваване на исторически и природни забележителности, проява на изобретателност и сръчност. Рамо до рамо с познавателните стоят и възпитателните цели – формиране на чувства на патриотизъм и привързаност към родния край, толерантност към децата от различен етнос, религия и култура, умения за работа в екип.

  В началото на учебната година учениците се запознаха с географското положение и особености (релеф, климат, площ, етническа, възрастова и образователна структура на населението, социално положение, етноси) на нашия град и населените места в общината, работиха с географска карта и карта на града, съставиха маршрути и извършиха обход. По-късно опознаха парковете, стадиона и близката местност „Кошу баир”. На 25.10.2017 г. петокласниците, заедно със своите ръководители осъществиха екскурзия до град Варна и участваха в урок по история и цивилизация на тема „Варненският халколитен некропол и най-старото злато на света”, проведен в Учебния отдел към Археологическия музей. Разходката из града ги отведе и до катедралата „Св.Успение Богородично”, паметника на цар Калоян и детският кът в Морската градина.

  В студените зимни дни се запознаха с процеса рециклиране и изработиха екопроекти от отпадъчни материали. Опознаването на родния край продължи с часове посветени на историята на нашия град и община и посещение на местното читалище и библиотеката към него, където се упражниха в търсенето на книги по заглавие, автори и отдели. Секретарят на читалище „Димитър Благоев” г-жа Цветанка Панайотова ги запозна и с различните дейности и ги покани за танцьори в техният състав за народни танци.

  В навечерието на националния празник малките родолюбци посетиха етнографската сбирка на града и изслушаха интересната беседа на уредника ù г-н Тодор Чакъров. С местното самоуправление, структурата и символите на общината пък ги запозна кметът на община Вълчи дол – г-н Георги Тронков по време на посещението ни в сградата на ОБА на 6 март 2018 г.

  Пътешествията – реални и виртуални на участниците в двата клуба, обогатяването на техните знания за културата и религията на различните етноси, преклонението пред загиналите за нашата свобода, изучаването на историята и традициите на нашето училище продължава до края на учебната година с поставената още в началото заветна цел „Да опознаем родината и в частност родния край, за да ги обикнем”; да пътуваме, но и да не забравяме нашите корени; ако сме далече, да си спомняме с умиление за родната къща; и да се върнем тук, откъдето сме тръгнали за да работим за преуспяването на нашия град или село, за по-добър живот сега и в бъдеще, за щастието на децата и внуците ни, тук в нашата родна страна България.

  Мария Михалева

  Снимки »

  Викторина по случай Деня на народните будители

  Денят на Будителите – ден за знания, но и ден за състезания. На 31 октомври в библиотеката бе проведена викторина с участието на ученици от 3 и 4 клас от клуб „Децата и библиотеката“. Въпросите бяха подготвени съвместно с ученици от 9 клас от клуб „Млад историк“. Отборите заслужено получиха своите награди.

  Диана Царибродска

  Снимки »  2016/2017 учебна година

  Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – Iа клас

  Групата се състои от 8 ученици от 1а клас и е сформирана с цел преодоляване на обучителните затруднения на първокласниците по Български език и литература.

  С цел повишаване ефективността на учебния процес, се използват различни методи и игрови похвати (беседа, практическа работа, работа в малки групи, практическа дейност, самостоятелна работа, наблюдение, разказ, проучване, обсъждане, ролеви игри, кръстословици, ребуси. )

  Важно място в обучението заема демонстрацията (онагледяването) чрез различни нагледни средства – карти, картини, снимки, схеми, мултимедийни презентации. Те допълват наблюдението и дават възможност за конкретизация, обогатяване и систематизиране на опита.

  Децата посещаваха часовете по проекта с интерес. Работата в групата се водеше спокойно, с разнообразни методи и средства, подходящи за възрастта и съобразени с индивидуалните потребности и възможности на учениците и доведе до напредък при голяма част от децата.

  Като положителен момент отчитам обезпечаването на работата по проекта с нужните материали, което дава възможност на всички ученици да се включат активно в учебния процес, без притеснения.

  Петя Тодорова,

  Ст.учител начален етап в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – Iб клас

  Групата се състои от 8 деца. За тях майчиният език е различен от българския, поради което срещат затруднения при овладяването на знания и общуването на български език.

  Цели на обучението:

  -Преодоляване на дефицитите в обучението по БЕЛ

  -Повишаване на мотивацията за учене и образователните постижения на учениците, чрез сътрудничество с техните родители

  -Поддържане интереса към БЕЛ и надграждане на уменията за активност,самостоятелност,наблюдателност.

  Работата в групата се осъществява по предварително изготвена тематична програма и график.

  Децата работят в работни листи и тетрадки.

  За постигане на очакваните резултати,а именно –преодоляване на обучителните затруднения и попълване на образователния дефицит,използвам различни форми на онагледяване-схеми,модели,илюстративен материал.Часовете по проект”Твоят час” са интересни и забавни за децата.

  Снежана Георгиева,

  Ст.учител начален етап в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – IIа клас

  Групата се състои от петима ученици, които срещат затруднение при овладяване на учебния материал по български език и литература. Показали ниски резултати през миналата учебна година.

  Работата в групата бе насочена към преодоляване на обучителните затруднения и попълване образователния дефицит, с цел повишаване резултатите по Български език и литература. В процеса на обучение работих за обогатяване речниковия запас и понятийния апарат на учениците, усъвършенстване на четивната техника и уменията за четливо и графически правилно писане. За да бъде обучението забавно и достъпно, използвах интерактивни методи, игрови похвати, онагледяване, табла.

  Проектът „Твоят час“ дава възможност да се работи индивидуално с всеки ученик, което спомага за отстраняване на неговите пропуски и грешки. Децата посещаваха редовно часовете. Работиха в екип. Чувстват се удовлетворени и уверени от постигнатия успех.

  Марияна Душкова,

  Ст.учител начален етап в СУ„Васил Левски“


  Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – IIб клас

  Групата на II б клас се състои от 6 ученика. Всички деца са от ромски произход и са с обучителни затруднения по български език и литература. Имат беден речников запас и изпитват сериозни затруднения при овладяване на правописните правила и прилагането им на практика в писмената реч. Целта на обучението е чрез задълбочаване и обогатяване на езиковите и литературни компетентности:

  • да се отстранят пропуските в знанията за строежа на езика, за изучените правописни, правоговорни, пунктуационни и граматически норми;

  • да се стимулира и мотивира възприемането и осмислянето на художествен текст;

  • да се усъвършенстват уменията за конструиране на текст, за създаване на собствен текст;

  • да се стимулира развитието на устната реч, паметта, въображението, познавателните и творчески способности на учениците.

  Всичко това може да бъде постигнато с различни методи и похвати – групова работа, самостоятелни работи, упражнения, игри, наблюдения, четене на литературни произведения и др.

  Има възможност всяко дете да бъде изслушано и да се установи пропуска му. Търси се най-удачния метод да му бъде обяснено и да се работи индивидуално с него.

  Атмосферата по време на занятията е спокойна и децата с радост участват в проекта. Усвояват предоставения им материал според възможностите си.

  Таня Чернева,

  Ст.учител начален етап в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  Групи за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – IIIа и IIIб класове

  Групата на ΙΙΙа клас се състои от седем деца, а на ΙΙΙб- осем. Повече от децата са с обучителни затруднения по български език и литература. Голяма част са билингви.Две от децата са логопедични проблеми. Имат беден речников запас и изпитват сериозни затруднения при овладяване на правописните правила и прилагането им на практика в писмената реч.

  Целта на обучението е да се повиши тяхната устна и писмена култура, което постигнахме с различни методи и похвати – упражнения, игри, наблюдения, четене на литературни произведения и др.

  Проектът даде възможност да се работи индивидуално и диференцирано с всяко дете. Учениците усвоиха предоставения им материал според възможностите си.

  Златка Иванова, Красимира Петкова,

  Ст.учители начален етап в СУ„Васил Левски“


  Групи за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – IV клас

  Работата по проекта бе насочена към постигане на основните цели:

  1. Преодоляване на образователните трудности на учениците по български език и литература.

  2. Повишаване мотивацията на учениците за ефективно усвояване на учебния материал по български език и литература

  3. Усвояване на общозадължителния минимум и придобиване на трайни знания за правописните и пунктуационни норми на българския книжовен език.

  Проектът „Твоят час” осигурява допълнително обучение на учениците от начален етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка. Предоставя на нас учителите, възможността да работим с деца, които имат затруднение при усвояване на учебния материал. Проектът дава възможност да се работи индивидуално с всеки ученик, което спомага за отстраняването на неговите пропуски и грешки, прави учениците по-уверени в решаването на поставените задачи, предоставя им възможност да докажат себе си.

  В проекта участваха 8 ученика от 4а клас и 7 ученика от 4б клас с ниска мотивация за учене.

  От включените 70 учебни часа по български език и литература бяха отделени часове за преговор, часове с практическа насоченост – изработване на табла и за текущ контрол под формата на тестове. Усилията се насочиха върху усвояване на общозадължителния минимум и придобиване на трайни знание. Учениците затвърдиха знанията си по основните теми (видове изречения по състав , същ.и прилаг.име главни части на изречението, членуване на същ.име,правопис на прил.име , време на глагола, числителни имена ,наречия и др.), изясниха детайлите, които не са станали ясни в час. Наблегна се на темите, които затрудняваха децата – „Прости и сложни изречения”, „Време на глагола”. За усвояването и затвърдяване на получените знания значително помогнаха и практическите часове, в които учениците изготвяха табла с основните правила, литературни пъзели, кръстословици и ребуси. Значително по-леки и приятни се оказаха часовете, в които изготвяха поздравления на свойте семейства по случай Коледа и специални картички с поздравления за свойте майки и баби за празника на жената. Тези дейности спомогнаха за усъвършенстване техниката на четене.

  Участниците в групата се научиха да работят в екип. Постигната бе по-голяма увереност и самочувствие. Според възможностите си учениците се справиха добре и усвоиха общозадължителния минимум по български език и литература за 4 клас. Попълнени бяха пропуски от предходни години. Усъвършенствана бе техниката на четене, обогатен бе речниковият запас на учениците.

  В процеса на работа, децата показаха, че с упоритост и постоянство всичко се постига и могат да се справят доста добре с поставените задачи. Те показаха усвоените знания в редовните часове и демонстрираха увереност и воля за по-високи резултати.

  Марияна Михайлова, Снежа Димитрова

  Ст.учители начален етап в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  „Да успяваме заедно”

  Група с обучителни затруднения по БЕЛ – 6 клас

  Работата на групата започна с ясно поставени цели:

  - Да се преодолеят образователните дефицити на ученици, които срещат затруднения при подготовката си по БЕЛ;

  - Да се повиши мотивацията им за учене;

  - Учениците да изградят по-висока увереност в собствените си сили.

  В проекта участват ученици от VIа,б клас, които срещат трудност при работата си в часовете по БЕЛ. Темите в групата са насочени към усвояване на основните правописни правила и по-доброто познаване на изучаваните литературни произведения.

  Малката група дава възможност за индивидуална работа с всеки ученик и запълване на пропуските му по съответния предмет.

  Елена Янкова,

  Ст.учител по БЕЛ в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  „Опитвам и успявам по БЕЛ”

  Група с обучителни затруднения по БЕЛ – 7 клас

  В проекта участват десет ученици от VIІА,Б клас. Основните цели:

  1. Да се задълбочат и затвърдят знанията и уменията на учениците, формирани в процеса на езиковото и литературното им обучение.

  2. Да се повиши мотивацията им за учене.

  3.Подготвяне и успешно представяне на НВО в края на учебната година.

  Заниманията започнаха на 09.ХІ.2016г. Провеждат се два пъти в седмицата, а от месец февруари веднъж – в понеделник. В началото припомнихме основните граматични правила и понятия изучени в VІ клас. След това продължихме с темите, предвидени в програма по проекта. Една част от учениците лесно и бързо възприемат поднесената им информация. Справят се успешно с предварително подготвените работни листи. Друга част от седмокласниците все още срещат трудности, не са достатъчно мотивирани.

  Много често в часовете се използват и видео уроците: „Уча. се“ – представени на разбираем и интересен език.

  Часовете по проекта дават големи възможности за допълнителна работа върху теми от учебната програма, неусвоени от учениците в редовните часове, както и върху трудния граматичен материал – видове сложни съставни изречения, части на речта и техните граматични категории, вид и наклонение на глагола.

  Снежана Кирова,

  Ст.учител по БЕЛ в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика – I клас

  Групата се състои от 10 ученици от 1а,б класове и е сформирана с цел преодоляване на обучителните затруднения на първокласниците по математика.

  С цел повишаване ефективността на учебния процес, се използват различни методи и игрови похвати (беседа, практическа работа, работа в малки групи, самостоятелна работа, наблюдение, различни нагледни опори).

  Важно място в обучението заема демонстрацията (онагледяването) чрез различни нагледни средства – карти, картини, схеми, мултимедийни презентации.

  Те допълват наблюдението и дават възможност за конкретизация, обогатяване и систематизиране на опита.

  Децата посещаваха часовете по проекта с интерес, чувстваха се значими.

  Работата в групата се води спокойно, с разнообразни методи и средства, подходящи за възрастта и съобразени с индивидуалните потребности и възможности на учениците. Индивидуализацията и деференциацията , използвани в работата водят до напредък при голяма част от децата.

  Като положителен момент може да се посочи обезпечаването на работата по проекта с нужните материали, което дава възможност на всички ученици да се включат активно в учебния процес.

  Петя Тодорова,

  Ст.учител начален етап в СУ„Васил Левски“


  Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика – II клас

  Групата се състои от девет ученици от II а,б класове, които срещат затруднение при овладяване на учебния материал по математика. Показали ниски резултати през миналата учебна година.

  Работата в групата бе насочена към преодоляване на обучителните затруднения и попълване образователния дефицит, с цел повишаване резултатите по Математика.

  В процеса на обучение работих за усвояването на основни математически задачи, свързани с изучаваните числа и аритметичните действия с тях. За да бъде обучението достъпно и интересно, използвах интерактивни методи, игрови похвати, онагледяване, табла, математически ребуси, пъзели.

  Проектът „Твоят час“ дава възможност да се работи индивидуално с всеки ученик, което спомага за отстраняване на неговите пропуски и грешки. В процеса на работа, децата показаха упоритост и постоянство. Справиха се доста по-добре с поставените задачи. Прилагаха усвоените знания в редовните часове. Удовлетворени са от постигнатия успех.

  Марияна Душкова,

  Ст.учител начален етап в СУ„Васил Левски“


  Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика – IVа и IVб клас

  Работата по проекта бе насочена към постигане на основните цели:

  1. Повишаване мотивацията на учениците за ефективно усвояване на учебния материал по математика.

  2. Усвояване на общозадължителния минимум и придобиване на трайни знания по математика.

  Програмата дава възможност да се работи индивидуално с всеки ученик, което спомага за отстраняването на неговите пропуски и грешки, прави учениците по-уверени в решаването на поставените задачи, предоставя им възможност да докажат себе си.

  В проекта участваха 10 ученици с ниска мотивация за учене.

  От включените 70 учебни часа по математика бяха отделени часове за преговор, часове с практическа насоченост – изработване на табла и за текущ контрол под формата на тестове. Усилията се насочиха върху решаването и усвояването на основни математически задачи, свързани с изучаваните числа и аритметичните действия свързани с тях. Децата до усвоиха и затвърдиха знанията си за таблично умножение и деление. Наблегна се на темите, които затрудняваха децата. – изваждане на числата до 1000, умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено и двуцифрено число. Учениците с интерес и лекота се справяха с поставените задачи. Целта беше участниците в групата да се научат свободно да прилагат придобитите знания, да се чувстват удовлетворени от постигнатия успех, да се създаде чувство за увереност и самочувствие и да работят в екип. За постигане на крайните цели помогнаха текущите тестови проверки.

  Според възможностите си учениците се справиха добре и усвоиха общозадължителния минимум по математика за 4 клас. Попълнени бяха пропуски от предходни години.

  В процеса на работа, децата показаха, че с упоритост и постоянство всичко се постига и могат да се справят доста добре с поставените задачи. Те показаха усвоените знания в редовните часове и демонстрираха увереност и воля за по-високи резултати.

  Снежа Димитрова,

  Ст.учител начален етап в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика – 5 клас

  През учебната 2016-2017 година СУ „В. Левски“ гр. Вълчи дол работи по проект „Твоят час“. В проекта са включени както групи за занимания по интереси, така и групи за преодоляване на обучителни трудности. В групата за преодоляване на обучителни трудности по математика в пети клас са включени 9 деца от двата пети класа. Часовете се провеждат по предварително разработен график съобразен с новата учебна програма. В часовете по проекта учениците усвояват и затвърждават изучавания материал. За тях се подготвят работни листи по теми, които изграждат ученическото им портфолио. Учениците включени в групата се справят на различно ниво с изучаваният материал. Всеки тип задачи се обяснява от преподавателя на дъската, след което децата прилагат припомненото правило. При задачите затвърждаващи правилата в математиката учениците работят предимно самостоятелно. Тези, които се затрудняват са подпомагани от преподавателя. В много случаи, децата последователно работят на дъската, а техните съученици от групата сверяват получените отговори. Задачите се обсъждат и допуснатите грешки се отстраняват. Това дава увереност на учениците, че могат да се справят с поставените задачи и ги стимулира за завърждаване на получените знания.

  Галина Йорданова,

  Ст.учител по математика в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  „Да направим математиката интересна“

  Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика – VII клас

  Групата за преодоляване на обучителни затруднения по математика в VII клас „Да направим математиката интересна“ е съставена от ученици, които срещат затруднения при овладяване на учебното съдържание. Целта на обучението е да повишат упеха си и да се подготвят за НВО. Чрез използване на занимателен елемент /учениците влизат в ролята на учител – задават въпроси на останалите, поправят грешки на предварително „решени“ задачи с червен химикал; оцветяват равни елементи в геометрични фигури; състезават се по двойки/ се повишава мотивацията им за учене и се изгражда увереност в собствените им действия. Всяко занятие завършва с така наречения „Изходен билет“ – кратка задача, с решението на която учениците да покажат какво са усвоили по дадената тема.

  Янка Трифонова,

  Ст.учител по математика в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика – VIII клас

  В групата са записани осем ученици от VIII клас. Работи се въз основа на учебната програма за подпомагане и доизясняване на учебния материал, с цел достигане на необходимите знания до края на учебната година. Решават се задачи с повторно обяснение на алгоритмите с коментар и корекции, индивидуална работа в тетрадките и групово в работни листи. Всеки ученик постига напредък в овладяването на математическите знания и умения, обусловени от индивидуалните си интелектуални заложби. Учениците остават удовлетворени от възможността да допълнят своите пропуски в изучавания материал.

  Гинка Савова,

  Учител по математика в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  Театрален клуб "Талант"

  Група за занимания по интереси

  Учениците усвоят основните принципи на актьорското изкуство, като се насочват да откриват и развиват творческата си индивидуалност. В хода на работата в клуба те се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, изграждат специфични способности и техники за публично представяне на идеи и проекти и се учат да работят в екип. Часовете преминават в приятелска и неформална обстановка, като за момента основната цел е да преодолеят притеснението от сцената и публиката. Запознават се с основните изразни средства на театралното изкуство и това им е изключително полезно за дефиниране на личната и професионална позиция и стил. Учениците се обучават на комуникационни и презентационни умения, правоговор, провеждат се упражнения за внимание. Това спомага за развитие на личностни качества: самоувереност, дисциплина, организираност, гъвкавост и изобретателност.

  Цветанка Тончева,

  Ст.учител по руски език в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  "Песента ме вдъхновява"

  Група за занимания по интереси

  Проектът „Твоят час“ дава възможност на учениците допуснали пропуски в знанията си да ги допълнят, а на друга част от тях тези които имат дарба да я развиват. Такава е групата „Песента ме вдъхновява.“Състои се от 20 момичета от 3ти и 4ти клас. Посещават редовно репетициите. Работят с желание и ентусиазъм без значение от какъв жанр е песента.

  Дянка Янакиева,

  Ст.учител по музика в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  "Дъга от мечти"

  Група за занимания по интереси

  Групата се състои от 12 ученици на възраст от II до VIII клас.

  Целите, които съм си поставила са да запозная учениците с различни техники и тяхното прилагане, като залагам на въображението им и давам пълна свобода за развитие на творчеството.

  Като резултат очаквам да се разгърне фантазията на учениците, усета им за форми и цветове, развиване на творчески талант и чувство за естетика.

  Дейностите според тематичната програма са разнообразни и чрез тях учениците развиват своя творчески потенциал и индивидуалните си умения. Посещават часовете с желание и нетърпеливо чакат всяка следваща тема.

  В дейността на клуба активно се включват голяма част от родителите.

  Часовете се водят по график, като се спазва съдържанието по разпределение.

  Учениците изработват предмети от различни материали- коледни играчки от папие- маше, картички и сувенири , които представиха на коледна изложба, декупаж, рисуване върху стъкло, арт изделия с канап, квилинг техника.

  В края на м. февруари, съвместно с родители, бяха изработени мартеници, които представихме на изложба.

  Недка Георгииева,

  Ст.учител по изобразително изкуство в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  "Джудо"

  Група за занимания по интереси

  Джудо е японско бойно изкуство и олимпийски спорт.

  Джудо е перфектният избор за всички, които искат да се усъвършенстват не само физически, но и психически и да се запознаят с философията на един древен народ.

  Джудо е създадено въз основа на два основни принципа:

  “Максимален ефект с минимални усилия” и “Взаимно благоденствие и добруване за всички”. Корените на всяко конкретно изкуство човек може да намери единствено в себе си. Всичко останало е само подтик, стимул за личното му откриване. „Дзен и бойните изкуства не са неща, които научаваш или правиш. Те са това, което си ти"(Дешимару, 1994). Това са начинът на поведение, уважението към хората и вещите, спазването на хигиената и чистотата около себе си и в съзнанието си, зачитането на традициите, спазването на дисциплината, взаимопомощта и разбирателството, уважението към всичко свързано с бойните изкуства, като част от цялостния живот.

  В групата по Джудо участват 20 деца на възраст от 8 до 18 години,които проявяват интерес към новия за тях спорт и се занимават с удоволствие.

  Целта на заниманията е запознаване с различните техники в Джудо както и уважението към околните и спазване на хигиенни навици.

  Задача на заниманията е активна спортна дейност на децата както и тяхното хармонично физическо и психическо развитие.

  В заниманията работим съвместно както с учениците така и с техните родители.

  Нина Костадинова,

  Учител по ФВС в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  "Играя и уча английски език"

  Група за занимания по интереси

  Учениците от групата за занимания по интереси „Играя и уча английски език“ обогатяват своите знания по английски език чрез разнообразни интерактивни методи. Изготвиха картички за Хелоуин, Нова година, 8 март, и Великден, които надписаха на английски език. Умело се справят с образователните онлайн игри, от които научават нова лексика. Играят ролеви игри, които допринасят за по-бързото усвояване на чуждия език и за развиване на комуникативните умения.

  Нурджихан Мехмедова,

  Ст.учител по английски език в СУ„Васил Левски“

  Снимки »


  „Аз играя волейбол" ІІ-VІІ клас и „Футбол“ I-IV клас

  Група за занимания по интереси

  Занятията се провеждат по определения график и часове.

  Целите, които се поставят, се усвояват от повечето ученици. Децата с нетърпение очакват заниманията и активно участват в тях и се представят според техните възможности.

  С това тяхно участие се стремим да ги научим за работа в екип, взаимопомощ, другарство, уважение към другите и противника.

  Тошко Митев,

  Ст.учител по ФВС в СУ„Васил Левски“

  Снимки »