тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г. Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2018/2019 година

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.
  • ГРАФИК ОТ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

  • ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

  • ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.