тел: 05131 22 48 | e-mail: su_v.levski@abv.bg | facebook
Мисия

Превръщането на СУ”Васил Левски” в модел на съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности /чл.5, ал.1, т.3. от ЗПУО/, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз /чл.5, ал.1, т.12 от ЗПУО/.